Harmonogram
zasadniczych przedsięwzięć na 2017 r.

I.  Zamierzenia wynikające z ramowego planu działania

Treść zamierzenia
Termin realizacji
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Zarządu SUK na rok 2017.
Grudzień 2016 r.
Posiedzenie Zarządu SUK.
Według potrzeb
(min. 1 x na kwartał)
Współpraca ze Stowarzyszeniem Oficerów Piątych Dywizji WP "KRESOWIAK"
Cały rok
Udział w obchodach święta 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Kwiecień 2017 r.
Udział w uroczystościach w Krośniewicach z okazji IV rocznicy odsłonięcia pomnika gen. Władysława Andersa.
Kwiecień 2017 r.
Dzień patrona w SP nr 2 im. 73 pz UK w Gubinie.

Maj 2017 r.
Zawody sportowo - obronne stowarzyszeń kultywujących tradycje ułańskie i Podlaskiej Brygady Kawalerii.
20 Maj 2017 r.
Uroczystości w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeszynku z okazji VII rocznicy przyjęcia imienia płk Stanisława Wyskoty – Zakrzewskiego.
Czerwiec 2017 r.
Udział w obchodach święta 18 Białostockiego Pułku Rozpoznawczego.Czerwiec 2017 r.
Spotkanie Ułańskie członków SUK. Święto Pułku Ułanów Karpackich.
25-27 Sierpień
VII Walne Zebranie członków SUK.
26 Sierpień

Zebranie sprawozdawcze SUK.

Grudzień 2017 r.

Odszukanie i nawiązanie kontaktu z byłymi żołnierzami 73 pz UK oraz bcz UK 5 KBZ i 3 BLZ.
Cały rok
Udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez SP nr 2 im. 73 pz UKw Gubinie.
Cały rok
Opracowanie i przyjęcie planu pracy Zarządu SUK na rok 2018.
Grudzień 2017 r.


II.  Udział w obchodach świąt i rocznic

Treść zamierzenia
Termin realizacji

Dzień Flagi. Święto Narodowe w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

2-3 maj

Dzień Zwycięstwa. Rocznica zakończenia II Wojny Światowej.

8-9 maj

Święto Wojska Polskiego.

15 sierpień

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej.

1 wrzesień

Święto Wojsk Lądowych.

12 wrzesień

Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopad

97 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

27 grudzień