Jubileusz 70 lecia SP nr 2 im. 73 pz UK w Gubinie & 75 rocznica obrony Tobruku

Spotkanie ułańskie 23 - 25 wrzesień 2016 r.
1 10 11 12 13 14
14a 15 16 17 18 19
2 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 2a
2b 2c 2d 2e 2f 2g
2h 3 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39
4 40 41 42 43 44
45 46 47 48 49 5
50 6 6a 6b 7 8
8a 8b 8c 8d 8e 9