70th anniversary of Monte Cassino cz. III

Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego, Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, Cassino, Pizzo Corno by Christine Bojen & GR PUK
001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 011 012
013 014 015 016
017 018 019 020
021 022 023 024
025 026 027 028
028A 029 030 031
032 033 034 035
036