70th anniversary of Monte Cassino cz. I

Piedimonte, Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego, Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino by Simon Elmer
001 002 003 004
005 006 007 008
009 010 011 012
013 014 015 016
017 018 019 020
021 022 022A 024
025 026 027 028
029 030 031 032