Krośniewice - 29 kwietnia 2013 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika gen. broni Władysława Andersa.