Wojenny album - cz. III A

por. nawig. Szczepan Marcin Stańczykiewicz - Mex k/Aleksandrii, Mersa Matruh, Sidi Baggush, El Amriya (Egipt) 1940 - 41 r.