Wojenny album - cz. I

por. nawig. Szczepan Marcin Stańczykiewicz - Homs (Syria) 1940 r.