Przekazanie obowiazków d-cy 18 bpr

24 sierpnia 2012 r.
 • Fot.1 Uroczyste przekazanie sztandaru. Od lewej: obejmujacy obowiazki plk dypl. Wieslaw Podlecki, przekazujacy obowiazki plk dypl. Piotr Oleszczak.
 • Fot.2 Podpisanie protokolu. Od lewej: plk dypl. Wiesław Podlecki, gen. dyw. Andrzej Malinowski, plk dypl. Piotr Oleszczak.
 • Fot.3 Wreczenie podziekowania przekazujacemu obowiazki dowodcy w imieniu Stowarzyszenia Ulanow Karpackich. Od lewej: plk dypl. Piotr Oleszczak, mjr Robert Grzeszczyk, mjr Kazimierz Pengryn.
 • Fot.3a Podziekowanie.
 • Fot.4 Gratulacje zlozone obejmujacemu obowiazki dowodcy w imieniu Stowarzyszenia Ulanow Karpackich. Od lewej: mjr Kazimierz Pengryn, plk dypl. Wieslaw Podlecki, mjr Robert Grzeszczyk.
 • Fot.5 Ekspozycja w izbie pamieci poswiecona Pulkowi Ulanow Karpackich. Od lewej: mjr Robert Grzeszczyk i mjr Kazimierz Pengryn.