Białystok 2011 r.

Wręczenie sztandaru 18 Bpr. Przekazanie pułkowi tradycji Ułanów Karpackich.
 • 001. Msza swieta w Bazylice Mniejszej. Stoja od lewej w I szeregu - mjr Kazimierz Pengryn, Andrzej Furman z malzonka, Tomasz Sedzikowski, Mieczyslaw Herod, Tomasz Skrzynski.
 • 002. Czlonkowie SUK. Stoja od lewej - A. Furman, T. Skrzynski, J. But, M. Herod, P. Kopij, T. Sedzikowski, R. Grzeszczyk.
 • 003. Przed Bazylika. Stoja od lewej - mjr Kazimierz Pengryn, Tomasz Skrzynski, gen. broni Mieczyslaw Stachowiak z maloznka, gen. broni Zbigniew Glowienka - Dowodca WL, Przemyslaw Kopij.
 • 004. Przed Bazylika. Stoja od lewej - plk Piotr Oleszczak, Tomasz Skrzynski, mjr Kazimierz Pengryn.
 • 005. Czlonkowie SUK ze sztandarem bcz UK
 • 006. Rynek Kosciuszki. Stoja od lewej - Tomasz Skrzynski, Sztandarowy ze sztandarem bcz UK, Mieczyslaw Herod.
 • 007. Rynek Kosciuszki. W oczekiwaniu na Prezydenta RP. Siedza od lewej - Przemyslaw Kopij, Tomasz Skrzynski, Mieczyslaw Herod, Tomasz Sedziowski.
 • 008. Rynek Kosciuszki. Przemawia Prezydent RP, Pan Bronislaw Komorowski. W tle trybuna honorowa. Pierwszy z prawej gen. broni Mieczyslaw Stachowiak.
 • 009. Przekazanie sztandaru bcz UK.
 • 010. Rynek Kosciuszki. Siedza od lewej - Jaroslaw But, Andrzej Furman, Robert Grzeszczyk.
 • 011. Po uroczystosci wreczenia sztandaru. Stoja od lewej - Andrzej Furman, Jaroslaw But, plk Andrzej Niekrasz - byly szef sztabu 73 pz UK i 5 KBZ -, Przemyslaw Kopij, Robert Grzeszczyk.
 • 012. Posterunek honorowy. Otwarcie ulicy Ryszarda Kaczorowskiego i odsloniecie tablicy ku jego czci.
 • 013. Prezydent RP B. Komorowski
 • 014. Czlonkowie SUK przy tablicy poswieconej R. Kaczorowskiemu.